I 1808 kommer soldaten Hans Peter Justesen til Korsør for at gøre tjeneste på Fæstningen i krigen mod Englænderne, der patruljerer i Storebælt. Der er 1000 soldater indkvarteret på Fæstningen, og i den forbindelse er der opstået mange hjemmebrænderier og værtshuse. På byens pæneste værtshus stifter Hans Peter bekendtskab med postfuldmægtig Wilhelm Laurenberg og dennes søster Ane Marie. Hans Peter er 34 år og har været soldat i 10 år, og kan hjemsendes, men det kræver, at han er gift og har fast bopæl. Wilhelm tilbyder at få Hans Peter løst fra soldaterkontrakten, få ham indlemmet i borgerskabet, skaffe ham bolig, og selvstændigt erhverv, hvis han gifter sig med søsteren Ane Marie der kan tage et fuldendt bohave, samt en anseelig medgift på 200 rigsdalere med i ægteskabet. Hans Peter er en praktisk mand, og krige varer jo ikke evigt, så han gifter sig med Ane Marie den 28. februar 1812 i Sct. Gertruds Kirke. Hans Peter får bevilling til at køre postillon, og køber avlsgården i Baggade med tilhørende markjorde. Foruden postkusk er han nu også agerbruger. Hans Peter kører postillon, og passer sine marker, og så har han indset at udover transport af mennesker, så er der et stigende behov for transport af korn og andet gods, derfor løser han næringsbrev som vognmand. Det er starten på firmaet.

I de kommende år ernærer de skiftende generationer sig med transport og agerbrug, og forretningen går i arv fra far til søn. I 1856 kommer jernbanen fra København til Korsør, og det åbner nye muligheder for den driftige vognmand Hans Peter Justesen, der udvider forretningen med depot og forhandling af Carlsberg øl, og opretter i 1868 Fragtmands- og Øl forretningen HP Justesen, hvor han fører flere forskellige ølmærker. I 1886 udvides forretningen med detailsalg af spirituosa, hvilket efter sigende bliver en god forretning, for i Korsør drikker folk sig jævnlige branderter på.

Efter forældrenes død overtager sønnen Peter Karl forretningen, og ændre navnet til P.K. Justesen. Han køber de første lastbiler og udvider forretningen med Korsør flytteforretning, der bl.a. flyttede færgepersonale fra de nedlagte færgeforbindelser efter bygningen af Storstrømsbroen og Lillebæltsbroen. Han anskaffer 2 åbne hestetrukne charabancer til persontransport til og fra Korsør Lystskov eller lokale sammenkomster. Den sidste rejse fra kirken til kirkegården udførte Peter Karl også med en elegant rustvogn der trækkes af 2 heste der til anledningen får et sort dækken og sortsværtede hove, og kusken er i sort tøj og høj hat. Peter Karl dør i 1936 efter en mislykket galdestensoperation, og enken Johanne står nu alene med forretningen. Sønnen Hans tages ud af realskolen som 16 årig for at hjælpe med at føre forretningen videre. Hans viste hurtigt lederskab, og i praksis blev det hurtigt ham der stod for forretningen, selvom Johanne formeldt var ejer.

historie2

I 1935 påbegyndte et konsortium at bygge Korsør Glasværk, som stod færdig i 1937. P.K. Justesen fik opgaven med kørsel af materialer til byggeriet, og efterfølgende blev P.K. Justesen fast vognmand for Korsør Glasværk indtil 2005, hvor en ny direktør besluttede at skifte leverings- koncept og vognmand.

Den 9. april 1939 invaderes Danmark, og familien bankes op af en deling tyske soldater der beslaglægger forretningens 3 lastbiler til transport af tyske tropper fra Korsør til København. Bilerne blev senere fundet efterladt i København og de blev bragt tilbage til Korsør. Det var vanskellige tider med knaphed på alt, ikke mindst benzin og dæk til bilerne. Som erstatning for benzin blev bilerne udstyret med en gasgenerator hvor bøgeklodser under lav forbrænding frigav gas, som kunne anvendes som brændstof. Hestene fik naturligvis en større betydning til transport i lokalområdet, og antallet blev fordoblet i løbet af krigen. Den 29. december 1944 får Hans næringsbrev som vognmand, og den 1. januar 1945 overtager han virksomheden, som stadig har agerbrug og dyrehold i ”Landbruget” i Baggade.

Krigen er forbi, men der er fortsat mangel på alting. De gamle biler fra krigens begyndelse afhændes, og erstattes af hvad der kunne skaffes af brugte biler der importeres fra England og USA. En danskbygget Triangel lastbil, der har stået gemt under krigen, hentes frem og indgår i vognparken. Brændstofsituationen bliver bedre, og de besværlige gasgeneratorer skrottes.

I årene efter krigen sættes mange byggerier i gang, som giver kørsel med byggematerialer. Korsør Glasværk begynder at levere glas med lastbil, og de første lastbiler med kran anskaffes til aflæsning af gods fra lad til jord. I de kommende år vokser forretningen i takt med den stigende efterspørgsel på transport. Flytteforretningen og ”landbruget” afvikles, og der satses primært på godstransport.

Efter uddannelse på et lokalt skibsmæglerkontor, og værnepligt i Søværnet på Grønland ankommer soldaten Hans Justesen Junior til Korsør den 19. februar1964, og ansættes i vognmandsforretningen den 1. marts 1964. De første år som chauffør, og derefter i ledelsen sammen med Hans Justesen Senior.

Som led i et kommende generationsskifte stiftes den 27. september 1969 P.K. Justesen Vognmandsforretning A/S hvor alle vognmandsforretningens aktiver tilføres. Den 15. december 1984 køber Hans Justesen Junior alle Seniors aktier i vognmandsforretningen.

I de kommende år er der fortsat stor aktivitet i byggebranchen, og vognmandsforretningen udvider med flere biler med større kraner, og specialiserer sig i kørsel med byggematerialer, og levering med kran til tag eller etager.

Henrik Justesen blev efter afsluttet uddannelse ansat i P.K. Justesen den 3. juni 2002. Forinden havde Henrik i perioden fra sommeren 1999 indhentet erfaring som chauffør på vognmandsforretningens lastbiler.

Hans Justesen har passeret 70 år, og har givet stafetten videre til sin søn Henrik Justesen, som 7. generation. Generationsskiftet blev gennemført den 30. december 2013, hvor Henrik Justesen købte Hans Justesens aktiemajoritet i P.K. Justesen A/S, og indtrådte samtidig som direktør i selskabet i en alder på 33 år.

Adresse

P.K. Justesen A/S
Lerbakken 1, 4220 Korsør
Tlf.: 58 37 00 39
Fax: 58 37 67 66
E-mail: info@pkjustesen.dk

 

Her finder du os

P.K. Justesen støtter

hjerteuniceffsosmeddrkorskb